กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   อาจารย์นันทพร โสมสมบัติ อาจารย์ชมพูนุท จิรยกุ…

อ่านต่อคลิก