ประเพณี ฟ้า-ขาว ชาวเจแบค

ประเพณี ฟ้า-ขาว กิจกรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือ และร่วมจัดทำโดยสมาชิกจาก พี่ ๆ ปี2 3 และ ปวส ที่ร่วมกันจัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาในทุก ๆ ปี เป็นประเพณีที่เราได้จัดทำกันมาต้อนรับเปิดภาคเรียน โดยวัตถุประสงค์ขอ…

อ่านต่อคลิก

ไหว้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู พร้อมเพรียงด้วยนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน  

อ่านต่อคลิก

ทักษะดี มีคุณธรรม

ระบบการศึกษาที่เรามุ่งพัฒนา  เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงได้ยินข่าวเรื่องระบบการศึกษาทั้งในด้านดี และด้านไม่ดีให้เห็นทุก ๆ วัน ต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบัน

อ่านต่อคลิก