โควต้านักกีฬา

โควต้านักกีฬา กับ เจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ รับสมัครผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา ขอรับสิทธิเข้าศึกษาในโครงการ โควต้านักกีฬาได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา และมอบทุนการศึกษาในระดับ ปวช 1 (ชนิดกีฬาฟุตบอล )โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับม.ต้นหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติดีเด่นด้านกีฬา เช่น เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของโรงเรียน หรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านฟุตบอล ผู้สมัครที่สนใจต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่

  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
  • สำเนาใบรับรองการเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนหรือสำเนาเกียรติบัตรที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

พร้อมเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันและเวลาที่วิทยาลัยกำหนด


วัชรพงศ์ จันทรังษี  (อ.ป๊อบ) ผู้ฝึกสอน ได้บอกไว้ว่า การส่งเสริมนักเรียนในด้านกีฬาที่มีความสำคัญมาก เพราะเราได้ส่งเสริมให้เด็กได้นำเอาความสามารถของตนเองมาพัฒนา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการทุนนักกีฬานี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนผู้มีความสามารถในด้านกีฬาได้นำเอาทักษะความสามารถมาเป็นนักกีฬาของวิทยาลัยฯ นอกจากความสามารถที่มีแล้ว จะต้องเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ  และที่สำคัญจะต้องไม่ทิ้งการเรียน กล่าวคือ นักกีฬาของผม จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ กีฬาดี  การเรียนก็ต้องดีด้วย  อาจจะไม่ต้องเรียนดีมากมาย แต่ต้องมีวิชาความรู้ เล่นกีฬาแล้วการเรียนต้องไม่เสีย นี้คือนักกีฬาของวิทยาลัยฯ หากใครสนใจ หรือจะสอบถามข้อมูล ก็ยินดีมาพูดคุยกันได้
facebook : วัชรพงศ์ จันทรังษี
โทร : 092-015-0879