เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ อาชีวศึกษา หลักสูตร พาณิชยการ และ บริหารธุรกิจ สำหรับผู้ที่มองหาที่เรียนที่ได้รับมาตรฐาน ส่งเสริมคุณภาพ มุ่งพัฒนาการเรียน กิจกรรม ส่งเสริมความสามารถรอบด้านของผู้เรียน เจริญพัฒนาเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ตอบโจทย์ด้านการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามอัตลักษณ์  ทักษะดี  มีคุณธรรม  หมายถึง  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ จากที่ได้เรียนรู้วิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตน และต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม กับกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังนั้น น้อกจากผู้เรียนจะเป็นคนเก่งแล้ว จะต้องเป็นคนดีด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ รับรองคุณภาพการศึกษาด้วยมาตราฐาน สมศ.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม เปิดทำการสอนระดับ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาสาขาอาชีพ
เพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงาน จบแล้วมีงานทำประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา

  1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. สาขาการบัญชี
  3. สาขาการตลาด

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจเปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ จบแล้วทำงานได้ หรือจะต่อปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน(เรียนอีก 2 ปี) จบปริญญาตรี แต่มีวุฒิถึง 2 ใบ  หลักสูตรนี้มี 3 สาขา ดังนี้

  1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. สาขาการบัญชี
  3. สาขาการตลาด

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ ทีมงานประชาสัมพันธ์

อ.เยาวภา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

089-6988986

อ.วันเพ็ญ (อ.มะห์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.วรรษมล (อ.ดรีม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Author: JBAC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *