กิจกรรมการแข่งขัน

รายละเอียด กติกาการแข่งขัน

ลำดับ
กิจกรรม
รายละเอียด สมัครเข้าร่วม
1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ กติกา สมัคร
2 การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน (MS-OfficePowerPoint 2010) กติกา สมัคร
3 การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ กติกา สมัคร
4 ความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ กติกา สมัคร
5 จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น กติกา สมัคร
6 พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ กติกา สมัคร
7 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง กติกา สมัคร
8 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กติกา สมัคร
9 เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) กติกา สมัคร
10 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กติกา สมัคร
11 รอบรู้ สู่อาเซียน กติกา สมัคร
12 เสนอขายสินค้าและบริการ กติกา สมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน